Náš tým
VÁŠ ÚSPĚCH JE PRO NÁS MOTIVACÍ

 

Ing. Renata Šotkovská

Daňový poradce

Majitelka a jednatelka kanceláře, daňový poradce, soudní znalec, certifikovaná bilanční účetní. Je lídrem korporace, jedná s klienty, poskytuje daňové, účetní a finanční poradenství, zastupuje klienty před orgány státní správy, zpracovává znalecké posudky zejména pro Policii ČR, věnuje se lektorské činnosti.

Tel: +420 775 292 208, e-mail: uctarnanastrese@post.,

 

Eva Adamcová

Specialistka na mzdy a personalistiku, finanční účetní

Zástupkyně jednatelky, zpracovává mzdy a personální agendu, vede účetnictví i daňovou evidenci, ovládá agendu DPH, zajišťuje elektronickou komunikaci se státní správou, řeší finanční záležitosti firmy.

Tel: +420 596 412 360, +420 723 949 006 e-mail: uctarnanastrese@post.cz

Jana Prochovníková

Kateřina Buchtová

Michaela Smolíková

Finanční účetní - vedou a zpracovávají účetnictví a daňovou evidenci, roční účetní závěrky, DPH, komunikují s auditory, orgány státní správy

Martina  Vašátková

Specialistka na DPH, silniční daň, bilanční účetní, vnitřní kontroly a audit a rovněž finanční účetní

Tel: +420 596 412 360, +420 775 755 139, e-mail: uctarnanastrese@post.cz